This is an example of a HTML caption with a link.
:::

社團報名

請選擇社團期別:

112(上)小新國小課後社團社團列表 (共 5 筆)

報名期間: 2023/08/26 10:00 ~ 2023/08/30 22:00 自由報名 現在非報名時間

 • 社團名稱
 • 上課日期
 • 招收對象
 • 社團學費
 • 已報 / 招收
 • 功能
 • 社團名稱
 • 鼓舞團
  鼓舞團(B) 陳琬鎔 中庭
  招生名額約20人 本期上課14次
 • 2023/09/12 起至 2023/12/19
  每星期 16:00 起至 17:20
 • 一、二、三、四、五、六
 • 2000元
 • 2 / 20
  開班
 • 現在非報名時間
 • 社團名稱
 • 桌遊社
  桌遊社 李幸如 107教室
  招生名額限20人 本期上課15次
 • 2023/09/13 起至 2023/12/20
  每星期 12:50 起至 14:10
 • 一、二、三、四
 • 1750 (300) 元
 • 4 / 20
  開班
 • 現在非報名時間
 • 社團名稱
 • 輕黏土社
  輕黏土社 楊宜綸 達文西教室
  招生名額約20人 本期上課15次
 • 2023/09/13 起至 2023/12/20
  每星期 14:30 起至 15:50
 • 一、二、三、四、五、六
 • 1750 (600) 元
 • 8 / 20
  開班
 • 現在非報名時間
 • 社團名稱
 • 直排輪社
  直排輪社 孫麗晴 樂活館
  招生名額限15人 本期上課15次
 • 2023/09/14 起至 2023/12/21
  每星期 16:00 起至 17:20
 • 一、二、三、四、五、六
 • 1750元
 • 4 / 15
  開班
 • 現在非報名時間
 • 社團名稱
 • 啦啦舞社
  啦啦舞社 陳敬慈 樂活館
  招生名額約20人 本期上課14次
 • 2023/09/15 起至 2023/12/22
  每星期 12:50 起至 14:10
 • 一、二、三、四
 • 1600元
 • 3 / 20
  開班
 • 現在非報名時間
:::

小新跳繩王示範影片

母語日

:::

小新國小相關資訊

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=7   link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653&year=112link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653 \link to https://read.tn.edu.tw/link to https://read.tn.edu.tw/
link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=1 link to https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/search.html?school=64736446 \  link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_book3/page.php?tbsn=4&tbdsn=20link to https://www.ssees.tn.edu.tw/uploads/tad_uploader/tmp/13/%E5%B0%8F%E6%96%B0%E6%95%99%E5%B8%AB%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%88%87%E7%AE%A1%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BE%A6%E6%B3%95.pdflink to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=6link to http://www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8 link to http://www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/     link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_ca link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=2

img link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653&year=112empty head

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=2link to https://dengue.tn.edu.tw/Decree.htmllink to https://www.ssees.tn.edu.tw/search.php?query=%E5%B0%8F%E6%96%B0%E6%95%99%E5%B8%AB%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%88%87%E7%AE%A1%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BE%A6%E6%B3%95&action=results
link to https://docs.google.com/forms/d/1nekbcUI78rizbPBpVBT24CO-nbyq3y1djt61vDAWbmA/editlink to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8

link to https//www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/