This is an example of a HTML caption with a link.
:::

List Repair

報修日期 報修內容 報修者 通知 回覆者 回覆日期 處理
2023-10-25 169 櫃門脫落 郭錦鳳 總務處 尚待處理
2023-08-17 168 幼兒園花生班教室電話箱下連接管有破洞 白逸萱 總務處 尚待處理
2023-08-09 167 幼兒園草莓班wifi機 白逸萱 資訊設備 尚待處理
2023-08-07 166 幼兒園廁所鐵門遙控 白逸萱 總務處 尚待處理
2023-07-03 165 紗門損壞、冷氣漏水 陳芬蘭 總務處 尚待處理
2023-07-03 164 幼兒園馬桶堵塞不通 陳芬蘭 總務處 尚待處理
2023-06-29 163 幼兒園大門(電動門) 趙朱淩 總務處 邱義相 2023-06-29 已修復
2023-06-19 162 學生置物櫃門片脫落 李怡亭 總務處 尚待處理
2023-06-14 161 302 7號學生置物櫃門片絞鍊脫落 詹舒閔 總務處 尚待處理
2023-06-14 160 302掃具間門擋脫落 詹舒閔 總務處 尚待處理
2023-06-14 159 501靠近黑板冷氣無法開啟 詹舒閔 總務處 邱義相 2023-06-26 已修復
2023-06-13 158 水龍頭漏水 李怡亭 總務處 邱義相 2023-06-26 已修復
2023-06-13 157 紗窗門.窗簾 蔡佳娟 總務處 尚待處理
2023-06-07 156 燈管壞掉 黃美菊 總務處 陳瑞麟 2023-06-12 已修復
2023-05-30 155 二樓304前女廁坐式那間的"內"門把壞掉了 林伊嬋 總務處 陳瑞麟 2023-06-12 已修復
2023-05-26 154 語言教室B 插座脫落 吳雅琳 總務處 尚待處理
2023-05-23 153 掃具間門檔 黃英鉦 總務處 邱義相 2023-06-26 已修復
2023-05-23 152 402教室麥克風 黃英鉦 總務處 尚待處理
2023-05-22 151 飲水機微怪 曾筱叡 總務處 陳瑞麟 2023-06-12 已修復
2023-05-16 150 601大螢幕觸控有問題 賴嘉玉 總務處 陳瑞麟 2023-05-17 已修復
:::

小新跳繩王示範影片

母語日

:::

小新國小相關資訊

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=7   link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653&year=112link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653 \link to https://read.tn.edu.tw/link to https://read.tn.edu.tw/
link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=1 link to https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/search.html?school=64736446 \  link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_book3/page.php?tbsn=4&tbdsn=20link to https://www.ssees.tn.edu.tw/uploads/tad_uploader/tmp/13/%E5%B0%8F%E6%96%B0%E6%95%99%E5%B8%AB%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%88%87%E7%AE%A1%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BE%A6%E6%B3%95.pdflink to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=6link to http://www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8 link to http://www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/     link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_ca link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=2

img link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653&year=112empty head

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=2link to https://dengue.tn.edu.tw/Decree.htmllink to https://www.ssees.tn.edu.tw/search.php?query=%E5%B0%8F%E6%96%B0%E6%95%99%E5%B8%AB%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%88%87%E7%AE%A1%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BE%A6%E6%B3%95&action=results
link to https://docs.google.com/forms/d/1nekbcUI78rizbPBpVBT24CO-nbyq3y1djt61vDAWbmA/editlink to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8

link to https//www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/