This is an example of a HTML caption with a link.
:::

List Repair

報修日期 報修內容 報修者 通知 回覆者 回覆日期 處理
2022-09-12 109 樂學樓2樓男廁門打不開 衛生組 總務處 陳瑞麟 2022-09-20 已修復
2022-09-06 108 教室內天花板風扇葉不會轉 鄭東益 總務處 陳瑞麟 2022-09-20 已修復
2022-09-05 107 603前門圓形玻璃破掉 邱義相 總務處 陳瑞麟 2022-09-13 已修復
2022-09-02 106 語言教室A 前門圈環 吳雅琳 總務處 陳瑞麟 2022-09-13 已修復
2022-08-30 105 501教室編號11學生置物櫃有螺絲鬆脫 黃怡菁 總務處 陳瑞麟 2022-09-13 已修復
2022-08-29 104 302旁女廁,洗手台中間的水龍頭沒水 詹舒閔 總務處 陳瑞麟 2022-09-13 已修復
2022-08-29 103 302教室燈管不亮 詹舒閔 總務處 陳瑞麟 2022-09-13 已修復
2022-08-29 102 302電視無法開啟 詹舒閔 總務處 尚待處理
2022-08-29 101 燈管故障 柯麗娟 總務處 陳瑞麟 2022-09-13 已修復
2022-07-27 100 新資訊組-電話孔不通 吳立德 總務處 尚待處理
2022-06-17 99 301教師用電扇 訪客 總務處 訪客 2022-06-23 已修復
2022-05-12 98 飲水機故障 訪客 總務處 訪客 2022-05-16 已修復
2022-05-10 97 男生小便斗有怪聲音 訪客 總務處 訪客 2022-05-20 已修復
2022-05-09 96 104教師用電腦螢幕反黑 訪客 總務處 訪客 2022-05-10 已修復
2022-05-06 95 吊扇搖晃不穩 訪客 總務處 訪客 2022-05-16 已修復
2022-05-04 94 104 學生椅子座板掉落 訪客 總務處 訪客 2022-05-10 已修復
2022-05-03 93 冷氣外殼脫落 訪客 總務處 訪客 2022-05-20 已修復
2022-04-28 92 前門 訪客 總務處 訪客 2022-05-10 已修復
2022-04-28 91 104 學生椅子微鬆脫 訪客 總務處 訪客 2022-05-10 已修復
2022-04-27 90 朝陽樓廁所不通 吳立德 總務處 訪客 2022-04-29 已修復
:::

小新跳繩王示範影片

母語日

:::

小新國小相關資訊

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=7   link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653&year=112link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653 \link to https://read.tn.edu.tw/link to https://read.tn.edu.tw/
link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=1 link to https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/search.html?school=64736446 \  link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_book3/page.php?tbsn=4&tbdsn=20link to https://www.ssees.tn.edu.tw/uploads/tad_uploader/tmp/13/%E5%B0%8F%E6%96%B0%E6%95%99%E5%B8%AB%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%88%87%E7%AE%A1%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BE%A6%E6%B3%95.pdflink to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=6link to http://www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8 link to http://www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/     link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_ca link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=2

img link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653&year=112empty head

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=2link to https://dengue.tn.edu.tw/Decree.htmllink to https://www.ssees.tn.edu.tw/search.php?query=%E5%B0%8F%E6%96%B0%E6%95%99%E5%B8%AB%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%88%87%E7%AE%A1%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BE%A6%E6%B3%95&action=results
link to https://docs.google.com/forms/d/1nekbcUI78rizbPBpVBT24CO-nbyq3y1djt61vDAWbmA/editlink to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8

link to https//www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/